Форум для общения!

Новини/kaLInKU

...
...

...

...

22.09.18

...


·ЛИСТОК·

ЛИСТОК (лат. folium, грец. phýllon) — вегетативний орган вищих рослин, похідне пагону, що виконує функції фотосинтезу, транспірації та газообміну.
Розміри листків найчастіше знаходяться в межах 3-10 см, однак є й цікаві винятки. Наприклад, Вікторія амазонська, з родини німфейних, має листки діаметром до 2 м, які можуть витримати вантаж більше 50 кг,

Вікторія амазонська

Деякі тропічні пальми мають листки довжиною 20-25 м (разом із черешком). Це бічна, зазвичай плоска, зеленого кольору частина пагона. Першими листками насінних рослин є сім'ядолі зародка.
Потім завдяки заросткам верхівкової меристеми формуються надземні або підземні листки. Листкова пластинка виконує основні функції листка. Черешок виконує опірну і провідну функції, регулює положення листкової пластинки відносно напрямку світла. По черешку проходять судинно-волокнисті пучки, які з'єднують стебло з листковою пластинкою. Прилистки також можуть мати різну форму й розміри.
Листок — бічний дорсивентральний орган пагона з детермінованим (обмеженим) ростом, пристосований до здійснення фотосинтезу, газообміну, транспірації, а також може виконувати запасальну функцію.

Комахоїдна рослина Непентес

На одній рослині листки бувають анатомічно та морфологічно відмінними, що доводить їх пластичність.
Певні сукупності листків (формації) різняться положенням, будовою та переважаючою функцією.
Пластичність листка проявляється у формуванні різних формацій, а також у здатності змінюватися під впливом умов зовнішнього середовища (гетерофілія).

ЗОВНІШНЯ БУДОВА

Типовий листок складається з листкової пластинки (lamina), черешка (petiolus) та прилистків (stipulae).
Проте наявність двох останніх частин зовсім необов'язкова.
Листки без черешка називаються сидячими.

Зовнішня будова листка

Отже, листкова пластинка — основна частина листка. Якщо листкова пластинка одна, то листок називається простим, а якщо кілька — складним.
Наприклад, прості листки мають береза, липа, дуб, бузок, а складні — конюшина, акація, троянда.
Листкові пластинки складного листа розміщуються на загальному черешку, який має назву рахіс. Цікаво, що при листопаді, кожен листочок складного листа відпадає окремо.

Прості та складні листки

Як правило на листку добре помітні жилочки, що являють собою провідні пучки, по яких листок отримує воду з мінеральними речовинами, а синтезовані в листку органічні речовини, відводяться до інших органів рослини. Жилки також виконують і опорну функцію для клітин листка.
Виділяють 4 основні типи жилкування :
*. паралельне — жилки розташовані вздовж листка паралельно одна одній (напр., злакові);
*. дугове — жилки знизу і зверху листка зближуються (напр., подорожник, конвалія);
*. сітчасте — чітко виділяється центральна жилка (одна або кілька), від якої відходять бічні, меншої товщини, які, в свою чергу, неодноразово галузяться, утворюючи цілу сітку дрібних жилок (напр., кропива , клен, дуб);
*. дихотомічне — жилки галузяться вилчасто (напр., гінкго дволопатеве).
Інші типи жилкування показані на малюнку нижче.

Форми листкової пластинки, країв та жилкування листків.

Різноманіття зовнішнього вигляду листя просто вражає, тому, природно, виникає потреба в їх класифікації. Малюнок дає досить вичерпну картину зовнішньої морфології листкової
пластинки, розглянемо деякі підходи до її класифікації.
Прості листки залежно від форми листкової пластинки можна поділити на дві великі групи:
*. з нерозчленованою пластинкою
*. голчастий (хвойні)
*. лінійний (злаки)
*. ланцетний
*. округлий
*. яйцеподібний
*. оберненояйцеподібний
*. щитоподібний
*. серцеподібний
*. ниркоподібний
*. стрілоподібний
*. списоподібний тощо;
*. з розчленованою пластинкою
*. лопатевий — розчленування досягають 1/3-1/4 листкової пластинки
*. трійчастолопатевий
*. пальчастолопатевий
*. перистолопатевий
*. роздільний — глибина вирізів понад половину ширини листкової пластинки
*. трійчастороздільний
*. пальчастороздільний
*. перистороздільний
*. розсічений — розчленування доходять до центральної жилки чи основи листка
*. трійчасторозсічений
*. пальчасторозсічений
*. перисторозсічений
Це була класифікація простих листків за формою листкової пластинки, на перший погляд вона може здатися складною, проте це не так. До цієї класифікації дещо «не вписується» листок картоплі. Він є своєрідним: за формою він перистий, але розчленування неоднакове, великі долі чергуються з маленькими. Такий листок матиме назву «непарнопереривчастоперисторозсічений» .
Наступна класифікація простих листків за формою края листкової пластинки. Розрізняють:
*. пилчастий
*. двічіпилчастий
*. зубчастий
*. городчастий
*. суцільний та ін.
Класифікація складних листків дещо нагадує класифікацію простих з розчленованою листковою пластинкою. Виділяють:
*. трійчастоскладний
*. пальчастоскладний
*. перистоскладний
*. парноперистоскладний (рахіс закінчується двома листочками)
*. непарноперистоскладний (рахіс закінчується одним листочком)

РОЗМІЩЕННЯ НА ПАГОНІ

Листки розміщуються на пагонах у певному порядку, не затінюючи один одного.
У більшості квіткових рослин (яблуня, груша, верба, осокір та ін.) розміщення листків спіральне, або чергове (вони прикріплені по одному у вузлі). Кількість листків, що замикають спіраль на стеблі, називається листковим циклом. Він може бути з одного або двох обертів спіралі на пагоні. У кожному оберті по два — п'ять і більше листків.
У бузку, глухої кропиви, гвоздики листки прикріплені парами і розміщені на стеблі один проти одного. Таке розміщення листків називають супротивним.
Кожна пара відносно верхньої і нижньої пар розміщена навхрест, що сприяє кращому використанню світла.
Якщо до одного вузла прикріплені п'ять і більше листків, то таке розміщення називають кільцевим . Воно буває у хвощів, ялівцю, воронячого ока. У маренки запашної (Asperula odorata), підмаренника північного (Galium boreale) розміщення листків несправжньокільцев. Крім двох листків, у їх кільцях є розрослі прилистки.
У рослин з прикореневими листками вони зібрані біля землі на дуже вкороченому стеблі з майже недорозвинутими меживузлями (у кульбаби, кок-сагизу), а в перший рік вегетації — у буряка, моркви та ін.

Листкорозміщення

ГЕТЕРОФІЛІЯ

Гетерофілія (від грец. héteros — різнийта phýllon — листок), або різнолистність — це відмінності у формі, розмірах та структурі листків однієї рослини.
Справа в тому, що не всі листки на пагоні однакові. При проростанні рослини з насіння першими з'являються листки зародку — сім'ядолі. В середній частині пагона, пізніше розвиваються серединні листки. Вони зелені та характеризуються всією різноманітністю морфології, описаною вище. Верхівкові листки розвиваютьсяв області суцвіття. Це покривні листки квіток — приквітники. Вони недорозвинуті, слабко розчленовані, часто плівчасті.

МЕТАМОРФОЗИ (видозміни) ЛИСТКА

Вчення про метаморфози у рослин висунув Й. В. Гете у 1790 р. Він розвивав ідею єдності всіх органів рослини, які є видозмінами (метаморфозами) листка.
Метаморфози листка виникли в процесі еволюції не просто так. Вони є пристосуванням рослин до певних умов. Розглянемо це на конкретних прикладах. Цікаво, що багато видозмін листків, схожі з видозмінами пагона (стебла).
*. Вусики характерні для лазаючих рослин, у яких частина листка або навіть весь листок перетворюються на нитковидні вирости. Чудовий приклад — горох посівний. У нього на вусики перетворена верхня частина рахісу та 3-7 листочків. Виноград теж має вусики, проте вони не листкового походження, оскільки, по-перше, відходять з пазухи листка, а по-друге — можуть галузитись, що властиво пагону, а не листку.

Вусики Гороху посівного

*. Колючки виникають як пристосування до посушливих умовзростання, напр., у кактусів, таким чином зменшуються втрати води рослиною. Колючками можуть ставати закінчення жилок, рахіс, прилистки. Такі колючки захищають рослину від поїдання тваринами. Колючки пагоневого походження також легко відрізнити від листкових: вони знаходяться в пазусі листка та інколи галузяться (напр., колючки глоду, сливи, гледичії, барбарису — це все приклади видозмін пагону).

Колючки Опунції

*. Ловильні апарати, певно, найвищий ступінь спеціалізації листка. Вони властиві комахоїдним рослинам. Зростаючи на бідних ґрунтах, росичка, непентес та інші комахоїдні рослини, змушені були шукати додаткове джерело поживних речовин, а саме джерело азоту. В процесі еволюції в них виникли ловильні апарати, пристосовані для полювання на комах та інших дрібних тварин.

Комахоїдна рослина Росичка круглолиста

Посилання
http://ua.wikipedia.org
http://school.xvatit.com

ВІДВІДУВАЧІВ : счетчик посещений
Яндекс.Метрика

Besucherzahler
счетчик посещений

Р Е К Л А М А© 🍁kaLInKU 2018▕ Про сайт